obraz - pobrane.jpg


obraz - baner_MOST_120_50.jpg

Nagroda MNiSW dla studentki biotechnologii UOobraz - Monitor-radonowy-z-komora-ekshalacyjna.jpgEksperci do spraw oceny wniosków docenili oryginalne zainteresowania pani Doroty i zaangażowanie w realizację projektów badawczych w Zakładzie Badań Fizykochemicznych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, które owocują wynikami publikowanymi w recenzowanych artykułach naukowych oraz prezentacjami wygłaszanymi na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych (w Hradec Králové, Beli pod Pradedem, Kijowie).

Pani Dorocie gratulujemy serdecznie i życzymy podobnych osiągnięć wszystkim naszym studentom oraz kandydatom, którzy wybiorą studia na Uniwersytecie Opolskim. 

Wykaz dotychczasowego dorobku pani Doroty Modzelewskiej:

1. „Metodyka pomiarów aktywności radonu (Rn-222) w przygruntowej warstwie powietrza” w monografii: „Automatyzacja i komputerowa integracja technologii - I Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja Młodych Naukowców, Doktorantów i Studentów”, Wydawnictwo Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy - Kijowski Instytut Politechniczny, 2014, język polski, współautorstwo.

2. „Issues of radon (Rn-222) exhalation measurements” w publikacji pokonferencyjnej: “Proceedings of ECOpole”, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Vo. 8 (2), Opole 2014, język angielski, współautorstwo.

3. “Metody bioremediacji elementów środowiska zanieczyszczonych 137Cs po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu” w „Propagowanie badań jakości środowiska na obszarze transgranicznym polsko-czeskim”, Kłos A. i Wacławek M. (red.), Opole 2014, język polski, współautorstwo.

4. „Metody remediacji gleby zanieczyszczonej radioizotopami” w monografii pokonferencyjnej: „II Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka” w wersji elektronicznej, język polski, współautorstwo, oddane do recenzji.obraz - p1_m.pngUniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny       
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (077) 401 6040, 401 6050
fax. (077) 401 6051
e-mail: biotechnologia@uni.opole.pl
Administrator strony: slawi@uni.opole.pl
 
 

dol